Членство

Условия за членство в НСБП

reccommended

Да представите препоръки от двама членове на НСБП.

no other

Да не членувате в други обществени организации със сходен предмет на дейност или към момента на подаване на заявление за членство да сте подали молба за напускане на другата организация.

rules

Да приемете и спазвате Устава на Националното сдружение на българските превозвачи, Етичния кодекс и Решенията на управителните органи – Общо събрание и Управителен съвет.

image

Моля, свържете се с нас или ни изпратете по E-mail попълнено и подписано от вас заявление за членство.

Кодекс за професионална етика
Устав на НСБП
Заявление за членство