Национално сдружение на българските превозвачи

Кои сме ние ?

Националното сдружение на българските превозвачи е неправителствена организация учредена на 14.08.2001 г. Отношенията на сътрудничество между конкурентни фирми, обединени в общи интереси, е в основата на целите и принципите на сдружението.

УС на НСБП представлява своите членове и защитава правата им пред държавната администрация и пред други органи, институции и юридически лица с нестопанска цел, както и активно участва в работни групи, консултации и обществени обсъждания на проекто-закони свързани с интересите на своите членове. НСБП е в тясно сътрудничество с други неправителствени организации, а от 2005 г. е член на Съюз за стопанска инициатива.

Мотото на НСБП остава непроменено и до днес – „ Да защитаваме правата и интересите на всеки наш член”.

Сътрудничество

НСБП е в тясно сътрудничество с други неправителствени организации

Член на ССИ

От 2005 г. НСБП е член на Съюз за стопанска инициатива

Мото

„ Да защитаваме правата и интересите на всеки наш член”

Партньори